Услуги

Нашите услуги представени за Вас

IАУТСОРСИНГ СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

1.В съвременния бизнес, в условията на световна икономическа и финансова криза, процентът на просрочени задължения се увеличава всяка година. Това могат да са необслужвани кредити, лизинги, междуфирмена задлъжнялост, всякакъв тип задължения, за стоки, услуги и други, но независимо от вида на задълженията, проблемът е еднакъв, а именно как да бъдат събрани?

  • »Един от изходите е създаване на вътрешен отдел, който да се занимава със събирането на задължения. Но това е свързано с наемането на служители за кол център и юридически отдел, което поражда разходи за заплати, обучение, инвестиции за допълнителни работни места, офис пространство, специализиран софтуер, телефонна централа и други…

  • »Какво става когато обема на работа по събиране на задължения е прекалено малък и не си заслужава да се създава отдел за събиране, или обема е прекалено голям и дори да имате служители занимаващи се с това, не можете да смогнете?

В този случай най-практичното и често срещано решение е АУТСОРСИНГ СЪБИРАНЕТО – отдаването на проблемни клиенти и вземания, за работа на въшна фирма, която да събере задължението.

2.При аутсорсинга, можем да се представим и да действаме от ваше име като част от вашето дружество, или да се представим от наше име и да покажем кои сме и защо сме наети. И с двата похвата могат да се постигнат желаните цели, според типа на клиентите и задълженията.

  • »Ако се представим като ваши служители няма да бъде породено напрежение във вашите длъжници, и ще изглежда така сякаш имате собствен отдел за събиране на задължения работещ от години.

  • »Ако се представим от наше име, уведомявайки вашите клиенти, че Вие вече разчитате на нас, нашите умения и професионализъм за разрешаване на ситуацията, това би вдъхнало нужния респект в длъжниците за да погледнат по-сериозно на задължението си и да почнат да го погасяват.

3.Самото събиране може да бъде съдебно или извънсъдебно. В повечето случаи събирателните/колекторски дружества залагат на така нареченото „soft” събиране (извънсъдебно събиране), посредством кол центрове и посещения на адреси, а адвокатските кантори, залагат изцяло на съдебни действия без допълнителен контакт с длъжниците.

  • »Ние извършваме и двете услуги и съдебно и извънсъдебно събиране на задължения, като имаме обучени кол оператори, и специализирали се в областта юристи.

  • »Това, което предлагаме ние и на което залагаме като най-ефективно и без съмнение най-изгодно за нашите клиенти, е съдебното събиране на проблемни вземания, с паралелен и непрекъснат контакт с длъжниците по телефона и по адреси. Като не разглеждаме услугите като две отделни, не претендираме възнаграждения за две отделни услуги, а само и единствено за постигнатите резултати.

4.Прeди да поемем случай/и извършваме предварително проучване на финансовото и имуществено състояние на длъжника и консултираме кредитора какви мерки би било най-удачно да се предприемат. По този начин партньорите ни могат да бъдат наясно какви резултати могат да очакват след финализиране на процедурата.

Работата с „Макс Колект” не крие никакъв репутационен риск за Вашата компания. Знаем колко важен е добрия имидж, който сте градили с години и гарантираме запазването на коректни взаимоотношения между Вас и Вашите длъжници, които преди всичко са Ваши клиенти.

ИЗКУПУВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ И ФАКТОРИНГ

1.Изкупуването на вземания с договор за Цесия става след индивидуална преценка за всеки конкретен случай, в зависимост от вида на задължението и неговия размер, изтеклия срок след пъдежа на задължението, анализиране на имущественото и финансово състояние на длъжника, и наличността от документи обезпечаващи основанието за събирането му.

2.Факторинг – изкупуване на задължението с договор за неговото последващо събиране и връщане на част от събраното на първоначалния кредитор.

3.При цедиране на задължения и факторинг за нас най-важните неща са коректност и професионално отношение спрямо нашите клиенти и запазване на репутацията и към доскорошният им кредитор.

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

1.При запитване можем да обсъдим допълнителни похвати и услуги, различни от предложените, за да се акцентира на това, в което бихме били най-полезни за Вас, тъй като нашата цел е да предоставим максимално широк обхват на консултантска дейност не само в областта на управление на вземанията, но и в цялата сфера на правото и финансите.