Добре дошли в сайта на „макс колект“

Разгледайте нашият сайт за повече информация

„Макс Колект“ ООД е дружество специализирано в управление на вземания, посредством изкупуване, консултации, съдебно и извънсъдебно събиране. Екипът ни се състои от специалисти в областта на правните и финансовите услуги, доказали своятата надеждност и професионализъм в работата с Банки, телекомуникационни компании, комунални и търговски дружества.
Прочети още »

Услуги

Нашите Услуги

IАУТСОРСИНГ СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

АУТСОРСИНГ СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

В съвременния бизнес, в условията на световна икономическа и финансова криза, процентът на просрочени задължения се увеличава всяка година. Това могат да са необслужвани кредити, лизинги, междуфирмена задлъжн...Прочети още

IIИЗКУПУВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ И ФАКТОРИНГ

ИЗКУПУВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ И ФАКТОРИНГ

Изкупуването на вземания с договор за Цесия става след индивидуална преценка за всеки конкретен случай, в зависимост от вида на задължението и неговия размер, изтеклия срок след пъдежа на задължението, анализиране на иму...Прочети още

IIIКОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

При запитване можем да обсъдим допълнителни похвати и услуги, различни от предложените, за да се акцентира на това, в което бихме били най-полезни за Вас, тъй като нашата цел е да предоставим максимално широк обхват на...Прочети още