За Нас

Разберете кои сме Ние

„Макс Колект“ ООД е дружество специализирано в управление на вземания, посредством изкупуване, консултации, съдебно и извънсъдебно събиране. Екипът ни се състои от специалисти в областта на правните и финансовите услуги, доказали своятата надеждност и професионализъм в работата с Банки, телекомуникационни компании, комунални и търговски дружества. Основата на постиганите от нас високи резултати е дългогодишният опит на служителите ни в областта на събиране на вземания и ноу хау-то, което притежават.

„Макс Колект” ООД действа изцяло в интерес на клиентите си и съгласно техните изисквания и очаквания, осигурявайки им достъп до най-добрите теории и практики на модерния колектинг. Изграденият работещ ефективен процес на професионално събиране на вземания е ключът към постигане на нашата крайна цел – пълното погасяване на дълга.

Водещите ни принципи са предоставянето на високото качество на предлаганите услуги с постигане на максимално високи резултати в минимални срокове, като целим да предоставим широк обхват на консултантска дейност не само в областта на правото и финансите, но и в бизнеса като цяло.